Guldhatten 2023

Guldhatten

Gnesta satsar på språket

I Gnesta kommun går nu språket som en röd tråd från öppna förskolan till skolan, mycket tack vare språkpedagogen Lotta Gustafsson Kankaanpää – eldsjälen som fick Guldhatten 2023!

I Gnesta har man förstått hur viktigt språket är och att språkutvecklande arbete lönar sig från det att barnen är små hela vägen upp genom skolåren. När kommunen fick en ny Familjecentral gick uppdraget att starta upp Öppna förskolan till språkpedagog Lotta Gustafsson Kankaanpää.

Lotta är lärare med vidareutbildning inom språk och kommunikation och arbetade redan inom den centrala barnoch elevhälsan. Nu kan hon följa kommunens elever från att de är 0 till 16 år.

– Tidiga insatser har alltid varit ledordet för mig, säger Lotta, som också har egen erfarenhet av att vara förälder till ett barn med funktionsvariationer. På öppna förskolan har vi möjlighet att stötta och utbilda vårdnadshavarna i vikten av att ge sitt barn ett rikt språk och ett stort ordförråd. Alla som vill får vara med på TAKK-kurs, och vi pratar ständigt om vikten av att läsa böcker och leka med sitt barn.

Öppna förskolanEn dag på Öppna förskolan har en tydlig struktur. Miljön är inspirerande, med TAKK och bildstöd på väggarna, och varje dag klockan tio blir det sångsamling med tecken och böcker. I samarbete med biblioteket blir det också högläsning och familjerna kan få ”bokrecept”, med speciellt utvalda böcker till sina barn, eller ”språkväskor” med material att låna hem.

– Böcker med tecken, som till exempel serien om Olle och Mia, har varit populära, och det var faktiskt när vi läste dem som det växte fram en önskan från vårdnadshavarna att få lära sig mer om tecken, berättar Lotta.

Hon och elevhälsans talpedagog håller också kurser för personal på kommunens förskolor och skolor, både i TAKK, men också om bildstöd, språkstörning och NPF.

Öppna förskolan

– I skolan arbetar vi sedan vidare med Kommunikationsstöd i undervisningen. När årskurs 7-9 hade besök av Skolinspektionen för inte så länge sedan skrev de i sin rapport att undervisningen präglas av tillgänglighet för elever med NPF. Detta betyder att långt fler elever blir mötta där de är i sin språkliga utveckling i skolan, vilket jag tycker är oerhört viktigt!

Guldhatten 2023

Hur känns det att ha fått GuldHatten?

– Det är fantastiskt roligt att efter många års arbete få denna utmärkelse och uppmärksamhet. Jag hoppas att det arbetssätt som jag har utvecklat sprids så många flera barn och vårdnadshavare kan få del av detta för barnens bästa.

Dags att nominera

I nästa HattenBladet vill vi lyfta något nytt fantastiskt som ni gör för barns språkutveckling. Passa på att nominera er själva eller någon annan.

Hur gör man?

Skicka ett mejl till info@hattenforlag.se och beskriv hur ni arbetar. Ange GULDHATTEN i ämnesraden. Lägger ni med en bild eller videosnutt blir vi extra glada!

Vad ska jag beskriva?

Det kan vara om ni har gjort något speciellt i ett projekt, kommit på något roligt i vardagen, eller vad som helst som har med barns språkutveckling att göra.

Utmärkelsen?

Förutom ära, berömmelse och en guldhatt, ligger 10.000 kr i prispotten!

Läs mer!

Läs på recept

Läs på recept för barns språkutveckling!

Att det är bra att läsa högt för barn har de flesta hört, men hur får vi lässtunden att bli extra språkutvecklande? Vi har pratat med specialistlogopeden och forskaren Karin Myrberg som varit med och tagit fram metoden Läs på recept.

Läs mer

Varför ska vi teckna?

Varför ska vi teckna?

Tecken och gester är ett bra sätt att stötta kommunikationen och stimulera den tidiga språkutvecklingen. Men varför är det så?

Läs mer