Läs på recept för barns språkutveckling!

Att det är bra att läsa högt för barn har de flesta hört, men hur får vi lässtunden att bli extra språkutvecklande? Vi har pratat med specialistlogopeden och forskaren Karin Myrberg som varit med och tagit fram metoden Läs på recept.

Läs på recept

Karin Myrberg är logoped med en doktorsavhandling i bagaget och arbetar till vardags med forskning och utveckling i Region Gävleborg. När vi fångar henne har hon just haft ett möte med en forskningsassistent om en uppföljande studie om Läs på recept.

Vad är Läs på recept?

– Man kan kalla det ett läskoncept, eller ett sätt att få till mer språkutvecklande läsning för barn. Ordet ”recept” kommer från rekommendationen om gemensam bokläsning varje dag. Vi kan se det som en ordination, precis som D-vitamindroppar eller ett recept på medicin.

Hur kom det sig att ni utvecklade metoden?

– Vi logopeder jobbar ju med att stötta barns språkutveckling, och allt mer forskning visar att det är superbra att läsa högt för barn. Sedan har studier visat att högläsningen kan bli ännu mer språkutvecklande genom några enkla knep, samtidigt som andra undersökningar visar att vi läser allt mindre. Det fick oss att fundera: hur kan vi lära ut detta till föräldrar och motivera dem att läsa mer, eller att börja läsa om de inte redan gör det?

Läs på recept

Vad är det för knep?

– Om vi läser på ett sätt som låter barnet vara aktivt och varvar läsningen med samspel blir läsningen extra bra språkträning. Vi har kokat ner de viktigaste tipsen från olika forskningsstudier och kallar det här sättet att läsa ”gemensam bokläsning”. För att få till det kan vi exempelvis locka barnen att vara med och fylla i ord och meningar, eller prata om vad som händer i boken och vad som syns på bilderna.

Hur gör man om man vill börja med Läs på recept?

– Det beror lite på vem man är och hur van man är att läsa. Om du arbetar i förskolan eller är en läsvan förälder tycker jag att du framför allt ska gå igenom gemensam bokläsning och alla tips som kan underlätta lässtunden, om böcker, läsmiljöer, osv. Sedan är det bara att köra på! Om du till exempel är logoped, specialpedagog eller BVC-sköterska kanske du har lite andra glasögon på: hur kan jag tillämpa råden i Läs på recept i mötet med familjer i mitt arbete? I min nya bok ”Läs på recept” finns råden utförligt beskrivna och en steg-för-steg instruktion om hur man gör.

Läs på recept
Karin Myrberg läser för sina barn.

Locka barnen att vara med och fylla i ord och meningar, eller prata om vad som händer i boken och vad som syns på bilderna.

Ni utvärderade metoden i ett forskningsprojekt – vad visade det?

– Utvärderingen av Läs på recept var viktig, vi ville inte lägga krut på ett nytt arbetssätt som inte gör skillnad. Så vi följde ett stort antal familjers läsning och läsvanor, före- och efter tre månader med Läs på recept. Resultaten från vår forskningsstudie visade på signifikanta skillnader: att Läs på recept verkligen kan ändra familjers läsvanor och läsbeteende!

Vad är nästa steg?

– Nu hoppas jag att många får ta del av metoden. Jag har försökt skriva en bok som jag själv kände att jag kunde ha nytta av, både som förälder och i mitt yrke, med en tydlig genomgång av hur vi kan använda Läs på recept för att ge barnen fler språkutvecklande och lockande lässtunder. För en sak som jag tycker är extra bra med metoden är att det med hjälp av tipsen ofta går att fånga även de barn som annars inte är så intresserade av läsning. Som en förälder sa i vår utvärdering: ” Vi märker tydligt att vår son är mer intresserad nu när vi börjat med gemensam bokläsning, nu kommer han självmant med böcker och vill bli läst för.”

Gemensam bokläsning

  • Bjud in barnet till samspel och prata om det ni ser på bilderna och det som händer i boken.
  • Svara på, bekräfta och utveckla det ditt barn säger – då får ni till ett samtal som gör läsningen ännu mer språkutvecklande.
  • Förklara gärna svåra ord och benämn saker ni ser i bilderna – så bygger ni ordförråd.
  • Gör läsningen levande genom att använda gester och olika röster – spela gärna lite teater!

Läs på recept handledning

Boktips

En inspirerande och lättläst bok om barns språkutveckling och vikten av att läsa. Boken ger både en konkret handledning till den som vill komma igång med metoden Läs på recept, och mängder av tips för att göra läsningen extra språkutvecklande och rolig.

Ny språklåda!

För dig som vill ha ett helt startpaket finns LÄS PÅ RECEPT-LÅDAN med dessa böcker
och material. Boken Läs på recept följer med som handledning

Lådan går att beställa fr.o.m. sommaren 2024 hos www.lekolar.se/hatten

Läs mer!

Varför ska vi teckna?

Varför ska vi teckna?

Tecken och gester är ett bra sätt att stötta kommunikationen och stimulera den tidiga språkutvecklingen. Men varför är det så?

Läs mer

Guldhatten 2023

Guldhatten – Gnesta satsar på språket

Gnesta kommun går nu språket som en röd tråd från öppna förskolan till skolan, mycket tack vare språkpedagogen Lotta Gustafsson Kankaanpää – eldsjälen som fick Guldhatten 2023!

Läs mer