Varför ska vi
teckna?

Tecken och gester är ett bra sätt att stötta kommunikationen och stimulera den tidiga språkutvecklingen. Men varför är det så?

Vi har länge haft tecken som stöd eller TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) i nästan alla våra böcker för små barn, för det är ett så bra verktyg för att bygga språk. Att det är så har flera skäl.

Vi blir tydligare

Om vi förstärker nyckelorden med tecken när vi pratar händer flera saker med vårt tal. Vi pratar automatiskt långsammare och tydligare, och de viktigaste orden i det vi säger blir markerade av tecknen. Det gör det lättare för barnen att ta in och bearbeta det som sägs.

Lättare för barnen

Tecknen är också ofta lättare för små barn att lära sig än talade ord. Både för att de är mer konkreta och liknar det de symboliserar, och för att de är lättare att ”göra” rent motoriskt. För att säga ”bok” behöver vi ha kontroll över en mängd små muskler runt om i munnen och rörelserna måste vara precisa annars blir det något annat. Medan tecknet för ”bok” är mer grovmotoriskt och enklare. Det gör att barnen snabbare kommer igång med att uttrycka sig och kommunicera mer.

Varför ska vi teckna!

Hur gör man?

Du pratar som vanligt men tecknar de viktigaste orden i det du säger. Tecknen kommer ur svenskt teckenspråk, och dem kan du till exempel hitta via tipsen nedan. Genom att läsa barnböcker med tecken kan du lära dig tillsammans med barnen, och det finns kurser att gå för att komma igång. Barnen lär sig tecknen genom att se oss vuxna använda dem, men man kan också hjälpa barnen genom att ta deras händer och visa hur man gör ett tecken.

Tänk om barnet inte börjar prata då?

Ett barn som är redo att tala väljer alltid att lämna tecknen och prata istället, att prata är så mycket smidigare och snabbare än att teckna. Men med tecken ger man barnen tillgång till ett språk och möjlighet att uttrycka sig innan talet kommer. Ungefär som att barn oftast kryper innan de börjar gå.

Var kan jag lära mig tecken?

Hattenonline.com

I HattenOnline finns över 1000 tecken uppdelat på olika kategorier. De visas med video, teckenillustration och bild. Dessutom finns det teckenmaterial att skriva ut och mycket att titta på tillsammans med barnen.

Till HattenOnline.com
Olle & Mia

Barnböcker med tecken

Lär dig tillsammans med barnen medan ni läser böcker! Böckerna om Olle & Mia har tecken på varje uppslag. Böckerna om Ajja & Bajja ger ett bra grundordförråd, och tecken finns också längst bak i Babblarnas böcker.

Ritadetecken.se

Ritadetecken.se

Slå upp och ladda ner egna teckenillustrationer.

Läs mer!

Läs på recept

Läs på recept för barns språkutveckling!

Att det är bra att läsa högt för barn har de flesta hört, men hur får vi lässtunden att bli extra språkutvecklande? Vi har pratat med specialistlogopeden och forskaren Karin Myrberg som varit med och tagit fram metoden Läs på recept.

Läs mer

Guldhatten 2023

Guldhatten – Gnesta satsar på språket

Gnesta kommun går nu språket som en röd tråd från öppna förskolan till skolan, mycket tack vare språkpedagogen Lotta Gustafsson Kankaanpää – eldsjälen som fick Guldhatten 2023!

Läs mer