Bygg Språk med böcker

Bygg språk med böcker!

Att det är bra för språkutvecklingen att vi läser böcker tillsammans med barnen kommer nog inte som en nyhet. Men varför är det så bra? Vi har passat på att prata med Hattens huslogoped Elvira Ashby.

De svenska forskarna Mats Myrberg och Ingvar Lundberg har uppskattat att ett barn som blir läst för och sedan läser själv har ett ordförråd på ca 50 000 – 70 000 ord vid 17 års ålder, medan en 17-åring som inte blivit läst för och inte läser själv har ett ordförråd på kanske 15 000 – 17 000 ord. Det är väldigt många ords skillnad.

– Att skillnaden är så stor har flera förklaringar, säger Elvira Ashby. Dels handlar det om mängden av ord barnen möter. Ett barn som blir läst för får helt enkelt höra mycket fler ord än de som inte blir lästa för. Men det är inte bara det. Det handlar också om vilka sorters ord de möter. I vardagligt tal använder vi nämligen inte så mycket ovanliga eller krångliga ord – de dyker främst upp i böcker.

En optimal stund

Sedan är stunden när vi läser högt, eller tittar i böcker tillsammans, också i sig en optimal stund för att hjälpa barn bygga på sitt språk. Det är ofta en lugn stund där vi koncentrerar oss på samma sak. Barnen kan ta stöd av bilderna för att förstå nya ord och sammanhang, och det finns tid att fråga, fundera och förklara.

Har du något speciellt tips?

– Mitt bästa tips är egentligen bara att se till att läsa, minst en liten stund varje dag! Sedan behöver inte stunden vara lång, utan vi kan lyssna på barnen. Med barn som inte orkar så länge räcker det kanske bara att bläddra i en bok om något som är intressant, och prata om det man ser.

Sedan brukar jag som logoped medvetet använda barnböcker för att hjälpa barn lära sig olika saker. Det var så jag fick idén till mina egna böcker i serien Snicksnacksnoken, som passar extra bra om man vill hjälpa barn träna på uttalet av olika språkljud. Vi läser ”Kaos i kojan” till exempel och så lockar jag barnen att härma k-ljudet och fylla i ord som börjar på K.

Språkpiller och Språktåget

Det går förstås att arbeta med andra språkliga förmågor, och andra böcker, på samma sätt. Med ”Var är Babbas saker?” kan vi arbeta med lägesord till exempel, och till nästan vilken bok som helst kan vi locka barnen att vara med och berätta vad som händer utifrån bilderna.

På många håll i landet har bibliotekarier i samarbete med logopeder tagit fram tips på barnböcker som passar extra bra för att stimulera olika språkliga förmågor. Fråga på ditt bibliotek efter Språkpiller eller Språktåget, eller läs mer under ”Logopeden tipsar” här på vår hemsida

Logopeden tipsar!

1. Avsätt tid för att läsa och titta i böcker

Kanske passar en viss tid varje dag lite extra bra? Ha också gärna böcker framme så barnen kan hämta när de vill.

2. Locka barnen att vara med och berätta

Tänk att ni läser tillsammans, och locka barnen att vara med och fylla i ord och meningar. Det blir både roligt och språkutvecklande.

3. Utgå från både intressen och behov

Barnen får gärna vara med och välja böcker! Men om vi vill hjälpa dem lära sig något speciellt kan vi leta upp böcker utifrån det också.