Nya temalådor inspirerar till språklek

Nya temalådor inspirerar till språklek

Nu kommer tre nya temalådor med Babblarna, speciellt framtagna för förskolan. Temat i varje låda utgår från figurernas egenskaper och kan tydligt kopplas till läroplanens utvecklingsområden med fokus på språkutveckling. Den här gången hittar du Bibbi, Diddi och Doddo i lådorna.

Vi har tagit fram Babblarnas temalådor för att inspirera till språklek utifrån specifika teman förankrade i förskolans läroplan. Till exempel så uppmuntrar Bibbis temalåda Logik & Problemlösning till att undersöka hur saker fungerar, att räkna och jämföra eller på andra sätt utforska tekniken i vardagen. Medan materialet i Doddos temalåda Social kompetens & Känslor stöttar utvecklingen av barns sociala förmågor som att visa hänsyn, leva sig in i andras situation och att leka tillsammans. Och som alltid när det gäller Babblarna, har vi fokus på språkutveckling och begrepp som stöttar de olika temana.

Babblarnas temalådor passar både på förskolor som är bekanta med Babblarna och förskolor som är nyfikna på Babblarnas lustfyllda språklek. Varje låda innehåller flera nyheter. I Diddis låda finns till exempel den stora kartongboken Skapardag med Babblarna. Den här boken passar fint att läsa tillsammans i grupp, och kan sedan följas upp med härliga rörelsesången Måla en stor tavla.

Andra nyheter är lottospelen och Språkleksböckerna som anknyter till varje lådas tema. I varje Språkleksbok finns bland annat pratscener och spel som lockar fram språkljud och nya ord och tränar barnens förmåga att bygga meningar. Det finns även texter och noter till de nya sångerna. Självklart finns en lättläst handledning i varje låda, med tips och instruktioner för hur materialet kan användas till enkel, rolig och strukturerad språklek.

Brita Marttinen
Brita Marttinen, förskolelärare i Göteborg

Barnen älskar Babblarna på öppna förskolan i Kärra, berättar Brita Marttinen som är förskolelärare i Göteborg. Vi läser ofta boken Fingerresan och har även flyttat ut bilderna på väggarna i våra lokaler. På så sätt kan barnen följa berättelsen med hela kroppen och låta som figurerna: Biii bi bibbi bi … Da dadda da dadda daaaa … Det är ett jättebra sätt att uppmärksamma både språkljud och språkets melodi.

Varför är Babblarna så populära?

Babblarna är skapade för att ge barn stöd i sin språkutveckling och det mesta i Babblarnas värld handlar om lustfylld SPRÅKLEK. Formgivningen är gjord med omsorg för de små barnens sätt att se och uppfatta sin omgivning.

Hur då?

  • Babblarna är tydliga karaktärer med stora ögon och som rör sig som barn gör.
  • Formspråket är enkelt och miljöerna har få detaljer, så att det lilla barnets öga lätt ska kunna se och förstå berättelsen.
  • Berättartempot är lugnt och visar bara EN sak i taget.
  • Det finns tecken för dem som önskar.
  • Berättelserna och lekarna är strukturerade och erbjuder många möjligheter till repetitioner.
  • Engagerande och roligt – det finns alltid gott om plats för barnen att svara, gissa och fylla i!
Temalåda innehåll

Temalådorna gör det enkelt att arbeta språkutvecklande med hela barngruppen. Kika in i de nya temalådorna nedan.

Mer information finns på www.lekolar.se/hatten

Temalåda Diddi

Diddis Temalåda

Fokuserar på språkutveckling utifrån temat kreativt skapande.

Genom kreativa skapandet lägger barnen märke till detaljer i omgivningen. Barnen känner, tittar, smakar, lyssnar och luktar sig fram.

Materialet fokuserar på färger, sinnen och tempusböjningar. Vi bygger ordförråd kring skapande och pratar om vad vi ska göra, gör och har gjort.

Diddi är energisk och konstnärlig, och tycker om att hoppa, volta och måla med många färger.

Bibbis Temalåda

Bibbis Temalåda

Fokuserar på språkutveckling utifrån temat logik och problemlösning.

Barns upptäckarlust vidgar världen. De tänker, fantiserar, experimenterar, analyserar och löser problem. För detta behöver de abstrakta ord, lägesord och beskrivande ord.

I det här materialet utforskar vi former, jämför storlekar och räknar. Vi övar också på att ta instruktioner och bygga meningar.

Bibbi är stillsam och försiktig, tycker om att ta det lugnt och gillar klurigheter och uppfinningar.

Doddos Temalåda

Doddos Temalåda

Fokuserar på språkutveckling utifrån temat social kompetens och känslor.

När barns värld växer märker de att mycket ligger utanför den egna kontrollen. Det här väcker känslor, och de behöver allt fler ord för att beskriva både egna och andras upplevelser. Med det här materialet övar vi på betydelsen av frågeordet ”varför” och skillnaden mellan ”ja” och ”nej”. Vi kan också locka till eget berättande och bygga ordförråd kring känslor och händelser.

Doddo är lugn och stabil, och ser om någon är ledsen eller utanför. Och så älskar Doddo att sjunga.