Ordfigurer

Med Ordfigurer blir det roligt att träna lyssnande, speciellt förmågan att upptäcka små skillnader i ords uttal, men också att träna uttal i sig och öka medvetenheten om svenska språkets vokaler och konsonanter.
Materialet är del i serien “Talträning” utvecklad av Iréne Johansson och består av 51 ordfigurer som tillhör 17 olika familjer utifrån svenskans olika språkljud (fonem). Varje fonem har fått en familj med tre medlemmar som visuellt liknar varandra. Till materialet följer en tabell med namn till figurerna. Namnen baserar sig på teorier om barns auditiva perceptionsutveckling och barns talmotoriska utveckling.

  • Innehåll:: 51 Ordfigurer tryckta i färg på tjockt papper, levereras som hela A4-ark i en mapp. Utförliga instruktioner och lekförslag medföljer.